De POC is ontstaan uit een katholieke jongeren vereniging  KJV toen Parochieel Ontspannings Centrum en daarna Plaatselijk Onspannings Centrum
Een fotoalbum van de POC die omstreeks 1966 werd opgericht uit de vereniging K.J.V. Katholieke Jongeren Vereniging daarna werd de naam Parochieel Ontspanning Centrum en weer later ,omdat de kerk geen  invloed meer had op het toelaten van de al of niet gelovige bezoekers werd de POC  veranderd in Plaatselijk Ontspannings Centrum

In het begin was er nog maar weinig ruimte , een hokje van zo'n 8 bij 4 meter daar werd een bar geplaatst en pick-up op de bar een tiental bezoekers per avond alleen in het weekend  Toen werd de gok gewaagd en werd de gehele boven verdieping gehuurd van de kerk (katholieke kerk) even later kocht de POC het hele  gebouw en dat werd door sommige gelovigen ons  kwalijk genomen .